Målstyrning mot måltillstånd i Skillingaryd

Notis · 2013-01-30


I början av januari startade arbetet i pilotområdet hos Proton Engineering i Skillingaryd. Det är en stor grupp men arbetet kom igång bra med en workshop enligt Kata-metodiken. Faktainsamlingen tog sin tid men gav mycket bra diskussioner. Ett måltillstånd inom sex veckor sattes och de planerar vidare på hur de ska mäta detta i sin målstyrning. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer