Många parallella aktiviteter hos HIAK

Notis · 2009-10-28

HIAK i Hedemora har tagit fram det första utkastet på sina principer i form av PowerPoint-bilder. Styrgruppen på 14 personer har gemensamt tagit fram principerna under ett antal träffar och med stort engagemang i dessa frågor. De har gått igenom förändringsledning, mätövning och värdeflödesanalys (VFA) och även startat en test med 3S på en yta med bra resultat. Förändringsledningen genomfördes tidigt för att skapa en förståelse för vad denna förändring innebär för ledarna, vilket föll väl ut. Mätövningen gav många nya vinklingar på hur företaget ska använda sina mål och mätningar. Gruppen gjorde även ett bra arbete med att ta fram VFA med analys på ett projekt från offert till färdig för leverans. Mer vet asa.martensson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer