Människa och teknik i samverkan för framgångsrik montering

Notis · 2016-03-31

Svenskt Monteringsforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med utvecklingsfrågor och problemlösning inom monteringsområdet. Nätverket, som drivs av Swerea IVF, har drygt 260 medlemmar från omkring 50 företag över hela landet. Den 16 mars samlades nätverket för sin årliga konferens för 22a året i rad.

Konferensen genomfördes på Filmhuset i Stockholm med en blandning föredrag om industriella tillämpningar och resultat från forskning. Bilden visar Roger Lundin från Swerea IVF som i pauserna passade på att informera om projektresultat från det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Mer information har bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer