Maritime Partenariate Scandinavia

Notis · 2007-03-28

Maritime Partenariate Scandinavia är ett samarbete mellan regioner i den så kallade skandinaviska triangeln. Det är ett kontakt- och affärsforum för de maritima näringarna i sydöstra Norge, västra Sverige och norra Danmark. Vid arrangemanget, som lockade ett 100-tal personer, talade bland andra Hans Reich om hur Lean fungerar och vad företagen har att vinna på att införa ett sådant arbetssätt. Inte bara traditionell båtindustri medverkade, utan även tyngre industri för exempelvis borrutrustning för oljeriggar fanns på plats. Företagen i triangeln, främst norska, är världsledande på området. Inom kort ska en stor del av världens borrutrustningar bytas ut, varför det är en mycket konkurrensutsatt bransch där samarbete krävs för att behålla försprånget. Deltog gjorde även Svenska Redarföreningen och Chalmers satsning Lighthouse. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer