Master i Lean Operation

Notis · 2007-04-28

Industrin ökar kraven på fler utbildningar i effektiv produktion. För att möta efterfrågan kommer ett stort antal kurser att utvecklas för att komplettera vår framgångsrika fempoängskurs i Lean Produktion. Några exempelvis är Lean Maintanance , Lean Product Development, Manufacturing Planning and Control och Lean Automation – Rightomation med fler. Vi samarbetar med företag i utformningen av paketet, men vi vill att fler företag tar kontakt med oss som kravställare. Tag kontakt med Dan Carlsson på Industrihögskolan på Chalmers, www.industrihogskolan.com.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer