Materialen i våra fordon 2020

Notis · 2008-12-28

Välkommen den 28 januari till en intressant diskussion mellan fordonsindustrin, akademin och Vinnova. Vilka material och konstruktionslösningar som kan bli aktuella för framtidens fordon styrs av en mångfald faktorer – det kommer att krävas en revolution snarare än evolution i materiallösningar för att möta framtidens krav. Seminariet ska förhoppningsvis bidra till diskussionen om hur våra forskningsinsatser inom området bör läggas upp. En del av frågeställningarna under seminariet har tidigare behandlats inom ett Vinnova-finansierat projekt om kravprofiler för material i framtidens fordon, ett följdprojekt av tidigare arbete inom det KK-finansierade programmet proDesign (föregångare till Produktionslyftet). Deltagare var Bo Carlsson (Högskolan i Kalmar), Magnus Palm (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Åke Nylinder (Hovås Komposit AB) och Lars Nyborg (Chalmers tekniska högskola). Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer