Mätning, problemlösning och gruppdynamik

Notis · 2008-12-28

Vid en diskussion hos Skaraverken i slutet av november kring mätningar togs beslut om att arbeta med befintliga mått, det vill säga kassationer, leverans (släp, leveransprecision och kapitalbindning) samt produktivitet. Några ytterligare mått ska definieras och tas med i nästa steg. Även förbättringsgruppernas arbete var uppe till diskussion, där Lean-coachens förslag var att i nästa steg erbjuda dem en kort introduktion i problemlösningsmetoder och gruppdynamik. Mer vet mikael.thulin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer