Med det goda arbetet som grund

Ledare · Jimmy Andersson · 2008-01-28


Att Lean produktion är viktigt för svensk tillverkande industri är nog alla överens om. Samtidigt är det viktigt att introducera Lean-tänkandet med fokus på människan, att ge en rationalisering ett mänskligare ansikte. Det arbetar vi med på Volvo Penta i Göteborg. Det är avgörande att facket är med för att lyckas, tar initiativ och deltar i arbetet med dessa frågor för att tillsammans med företaget driva utvecklingen framåt. Vi vill aktivt påverka arbetsorganisationen till en modell som inte bygger på individuell prestation, utan på lagprestation. Precis som i grundtankarna bakom Lean vill vi få bort så mycket som möjligt av ”uppifrån”-perspektivet och arbeta mot en organisation som litar på det kollektiva ansvaret. En förutsättning för att ett sådant arbetssätt ska fungera är en bra arbetsmiljö.

Det har bland annat motiverat investeringar i ny arbetsutrustning. Vi tittar också på logistik, materialupplägg och layout för att sätta produktionspersonalen i centrum – det är här företagets värde skapas. Vi ska minska alla kringkostnader, eller ”slöserier” enligt Lean-tänkandet, för att spara på företagets pengar och resurser. Då kan vi både behålla jobben i Sverige, skapa bättre förhållanden och utvecklande arbeten. Den som säger att anställda ska gå ner i lön som en lösning för att företaget ska vara konkurrenskraftigt har inte förstått det egentliga problemet. Det handlar om att arbeta smartare, inte fortare. Det är det goda arbetet som ska ligga till grund för vårt nya arbetssätt.

Jimmy Andersson • Gruppstyrelseordförande IF Metall • Volvo Penta Göteborg

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer