Med Scana har alla pilotföretag genomfört de första stegen

Notis · 2007-12-28

Scana Steel Booforge i Karlskoga har nu genomgått två övningar och är i full färd med att ta fram sitt produktionssystem. Ett Lean-spel genomfördes den 21/11 i ett utrymt kontorslandskap, vilket visade sig fungera utmärkt för ändamålet. Lokalens utformning resulterade i långa transportvägar och väggarna hindrade de flesta former av effektiv kommunikation mellan de spelande, något som kanske kan kännas bekant för många företag … Ett självutvärderingsseminarium genomfördes den 27/11 med lyckat resultat och planen är att ha gått igenom materialet innan jul för vidare bearbetning och färdigställande i januari. Mer vet anders.karlsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer