”Medarbetarna avgörande för framgång”

Notis · 2016-10-30

Det var många intressanta föredrag under Automation Summit i Göteborg den 4 oktober. Christian Silvasti från Emballatorgruppen, som via flera av gruppens företag varit engagerad i Produktionslyftet, betonade medarbetarnas betydelse i förändringsarbetet för tillväxt, något som under konferensen kom lite i skymundan bland teknikfrågor kring digitalisering och automation. Christian uppmanade också närvarande politiker och företagsledare att ta till sig Produktionslyftets budskap och metodik, som han menar varit till stor hjälp vid den framgångsrika utvecklingen av de företag som deltagit i programmet. Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer