Medarbetarna ger det stora lyftet

Ledare · Anders Holmberg · 2008-10-28


Ett företags framgång bygger på att det fullt ut tar tillvara på alla medarbetares kunskaper och erfarenheter. Lean produktion bör därför betraktas som en organisations största personalutvecklingsprogram. För att få utväxling i förbättringsarbetet krävs att alla medverkar. Det är inte så att goda idéer endast kommer från chefer och ingenjörer; alla kan bidra till utveckling. Den bästa tanken finns fortfarande kvar att tänka. Hos Scania sätter vi medarbetarna i centrum för all utveckling. Allas delaktighet och möjlighet att påverka är den enskilt största drivkraften för den output som vi vill ha: Hög kvalitet, förbättrad produktivitet och stärkt konkurrenskraft.

Det är helt enkelt medarbetarna som gör skillnaden. För oss på Scania handlar produktion lika mycket om att utveckla själva arbetsinnehållet för våra medarbetare som att förbättra våra processer. Montörer, maskinoperatörer och truckförare äger sina processer och är tänkare och görare i samma person. Lagarbete i förbättringsgrupper är stimulerande eftersom det bjuder in till delaktighet. Alla kan och alla vill. Det ska vara kul att gå till jobbet – alla ska känna att de behövs, lär sig nya saker och har förtroendet att medverka i utvecklingen. Kan det vara så att den som har roligast vinner?

Långsiktiga resultat av förbättringsarbetet mäts inte primärt i fysiska företeelser som tavlor och uppmärkta arbetsplatser. Nej, det handlar om den dynamik som uppstår när medarbetarna visar engagemang och har viljan att bidra. Drivande förbättringsgrupper som är självgående ger den riktiga turboeffekten. Vad krävs då för att lyckas? Ledningens engagemang och vilja till förändring är grunden som allt vilar på. Genomförandet kräver uthållighet, planering, tempo och ständig energitillförsel. Fokusera inte på att det tar tid – då kommer det också att göra det! Vrid om tändningsnyckeln, starta resan och kom ihåg att Lean produktion inte är någon kampanj. Det är ett sätt att tänka som ger långsiktiga och bestående resultat för alla involverade!

Anders Holmberg • Chef för Scanias axelproduktion, styrelsemedlem Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer