Medskick till Valmet från Permobil

Notis · 2015-04-29

I mars genomförde Valmet i Sundsvall ett bra studiebesök hos Permobil, där de fick en övergripande bild av deras Lean-resa. Produktionslyftet har varit en viktig del i förändringsarbetet i kombination med koncernens eget arbete och konsultinsatser, där Produktionslyftet lyftes fram som avgörande för företagets mjukare värden samt förmågan att kunna se och förstå helheten. Medskicket från Permobil till Valmet bestod av uppmaningarna ”var uthållig”, ”håll det enkelt” samt ”våga prova”. På bilden visar Permobils Mikael Boija från studiebesöket. Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer