Medvetna steg mot ett mönsterflöde på Deform i Degerfors

Notis · 2015-06-24

Deform i Degerfors ger en positiv bild av utvecklingen och arbetet med Produktionslyftet. Experiment kring nya arbetssätt pågår och de tar små, medvetna steg framåt för att åstadkomma ett mönsterflöde. I början av juni startade de en ny pilotgrupp för utformning av standardiserad skiftöverlämning och daglig styrning. Mer information har malin.hallin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer