Mekanotjänst i Järvsös produktionssystem snart färdigställt

Notis · 2008-08-28

Den 27 juni genomfördes ett coachmöte kring Mekanotjänsts produktionssystem. Företaget har tagit fram ett utkast i A5-format. Dagen ägnades åt att i detalj gå igenom skriften och ett slutdatum spikades för färdigställandet. Med på mötet var också Mikael Brännmark, doktorand från KTH som doktorerar på Produktionslyftet. Mer vet anders.hugnell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer