Mentorskap för egen utveckling

Notis · 2013-05-31

I Skillingaryd fortsätter SMED-projektet i Proton Engineerings första pilotgrupp, där våra coacher har tagit ett steg tillbaka för att låta arbetet drivas av gruppen och dess egna Lean-koordinatorer.

Även i den andra pilotgruppen löper arbetet på bra och självständigt och företaget riktar in sig mer på att använda Produktionslyftet till ”mentorskap” och träning, medan de själva fokuserar på det praktiska arbetet. Bra utveckling! Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer