Mer Produktionslyftet på Scanautomatic

Notis · 2007-10-28

Produktionslyftet fanns även representerat i en monter på Scanatomatic 9-12 oktober. IVF, Chalmers Industrihögskola, Imego och SP delade på en samlingsmonter, där alltså även Produktionslyftet presenterades. Bilden visar Imegos Manoo Eibpoosh (till vänster) och Produktionslyftets Dan Carlsson i montern. Respektive organisation medverkade också vid mässans seminarieprogram med mycket lyckat resultat. Mer vet dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer