Mesta Produktionslyftsföretaget

Notis · 2012-02-29


Mekanotjänst i Örnsköldsvik är i fint sällskap beträffande sitt Produktionslyftsarbete. Tidigare har koncernens företag arbetat med Produktionslyftet i både Järvsö, Ljusdal och Hudiksvall. De har tidigare blivit nominerade till Svenska Leanpriset, vilket är ett gott tecken på framgångsrikt arbete. På sin hemsida lyfter de nu fram sin Lean-satsning vid Örnsköldsvikenheten. Mer vet lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer