IF Metall-representanter på besök hos Ostnor

Notis · 2013-08-30

Ett 15-tal deltagare från IF Metalls klubbledningar i Göteborgsområdet gjorde den 18-19 juni en studieresa till Ostnor. Företagen de representerade var bland andra Atlet, Assa OEM och Entrematic samt en del tidigare Produktionslyftsföretag. Deltog gjorde även Produktionslyftets Hans Reich. Vid studiebesöket imponerades deltagarna naturligtvis av Ostnors dagliga styrning i produktionen och de resultat de uppnått genom sin Lean-satsning, men kanske ännu mer av hur Ostnor använder visualiseringstavlor kring samverkan mellan företaget och IF Metall; allt som inte omfattades av sekretess avhandlades på samma sätt som vid styrningen av produktionen.

Även skyddsfrågor och yttre miljö hade egna tavlor och samarbetet för att lösa problem har ökat dramatiskt. Deltagarna fick också en inblick i Ostnors ”resa från krig till samarbete” av IF Metall-klubbens ordförande Staffan Gryting och Ostnors Lean-ansvarige Björn Erkersson. Besökarna imponerades av IF Metall-klubbens kunskaper om Lean och hur de driver på i Lean-frågor. Alla deltagarna var eniga om att det var ett mycket lyckat besök som gav dem energi för att fortsätta driva på i sina egna företag. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer