Miljöriktig produktionsutveckling

Notis · 2018-05-14

Hos EMVE i Åstorp har Göran på automationsavdelningen just startat experiment med kit-vagnar. Dessa planeras sedan utgöra arbetsplatser i en montagelinje för EMVEs påsfyllare, vilket ger kunder möjlighet att överge plastförpackningar för miljöriktiga papperspåsar. Just nu pågår flera liknande förbättringar av produktionsflöden på EMVE. Mer information har martin.johansson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer