MITC – Mälardalen Industrial Technology Center

Notis · 2013-11-29

MITC vid Mälardalens högskola har skapats för att bättre matcha näringslivets och högskolans olika behov. Den 21 november arrangerade de ett event för att dela med sig av erfarenheter, resultat och framgångar av samverkan mellan akademi och näringsliv i regionen, något som lockade ett drygt 100-tal deltagare till Eskilstuna. Dagen bjöd på flera föreläsningar, däribland från Produktionslyftsföretaget Eepabs vd Mikael Joki (på bilden tillsammans med Anders Martinsen från Mälardalens högskola), och eventet avslutades med norrmannen Anders Indset som talade mycket inspirerande under rubriken ”Key Drivers of European Manufacturing”.

Som samverkanspartner var Produktionslyftet väl representerat, bland annat med regionledare Anna Bird (som även ansvarade för arrangemanget som sådant) och Lean-coachen Martin Kurdve. MITC, som efter högskolans omorganisation förmodligen landar på samma avdelning som företagsklustret Automation Region, siktar framöver på att etablera Produktionslyftet som en samverkanspartner för implementering av Lean-filosofin i svenskt näringsliv. Produktionslyftets representanter har också presenterat programmet på ett antal frukostmöten i Automation Regions regi, vilket är ett steg i samma riktning. Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer