Modellteknik trimmar effektiva arbetsplatser

Notis · 2015-03-27

Hos Modellteknik i Eskilstuna pågår träning och utveckling för fullt, parallellt med ordinarie arbete. Det skapas struktur och standard på valda arbetsplatser och insikterna djupnar i att 5S inte bara handlar om städning, utan att metoden även leder till avslöjande av säkerhetsrisker och lönande renovering i stället för nyköp. Bra utfört kan Lean skörda många frukter – och de smakar bra! Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer