Modul i Kalix nya deltagare i utvecklingsprogrammet

Notis · 2023-06-09

Under vecka 22 genomfördes en första workshop hos det nya Produktionslyftetsföretaget Modul i Kalix. Modul är en helhetsleverantör av anpassade lösningar och detaljer i tunnplåt. Företaget hjälper sina kunder från idé till design, konstruktion, produktion, lackering, montering, emballering och logistik.

Utvecklingsprogrammet inleddes med ett Lean-spel där styrgruppen och personal från utvalda delar av verksamheten deltog. Spelet var intensivt och roligt och bidrog till inspiration och ökad förståelse för hur ett effektivt uppföljnings- och förbättringsarbete kan bidra till goda resultat. Gruppen tränade bland annat på kommunikation och samarbete, flöde, planering och takt.

iTid stöttar med en huvudcoach (Jennie Söderlind) och en biträdande coach (Anders Sörqvist) som leder programmet och säkerställer framdrift genom regelbundna besök på företaget.

För mer information, kontakta Jennie Söderlind.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer