Monteringskonferens den 16 mars med fokus på grön omställning

Notis · 2022-03-01

Monteringsforums konferens genomförs digitalt den 16 mars med inspiration och kunskap om utvecklingen inom monteringsområdet. Temat för årets konferens är den gröna omställningen som bland annat omfattar nya krav, ny teknik och nya affärsmodeller. Presentationerna belyser en blandning av industriella tillämpningar och forskningsresultat, med föredragshållare från både universitet och näringsliv. Under dagen delas även Svenska monteringspriset ut.

Frågor om innehållet besvaras av Daniel Gåsvaer →
Mer information och anmälan på RISE webbplats →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer