Monteringskonferens i Stockholm

Notis · 2007-03-28

Den 14 mars lockade årets Monteringsforum ett 100-tal deltagare. Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz deltog i programmet med en presentation av Produktionslyftet. Programmet tog bland annat upp outsourcing med ett föredrag av IVFs Berndt Holmer. Peter Gröndahl, projektledare på KTH, sammanfattade dagens blandning av föredrag kring forskning och tillämpning på följande sätt: ”Vi vet, vi kan, vi vill, vi törs, vi måste!” Moderator var Björn Langbeck från IVF, som i vanlig ordning drev arrangemanget framåt. Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer