Monteringskonferensen den 14 mars 2018

Notis · 2017-11-09

Markera gärna redan nu datumet för nästa års Monteringskonferens. Som vanligt kommer programmet innehålla en blandning av industriella tillämpningar och forskningsresultat, med föredragshållare från både universitet och näringsliv. Vid konferensen delas också det Svenska Monteringspriset ut. Bilden visar fjolårsvinnarna Jens Berntsson (till vänster) och Jesper Broberg (till höger) med prisutdelaren och tillika Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson i mitten (foto: Gomer). Mer information kommer successivt att läggas ut på Monteringskonferensens hemsida.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer