Mot nya utmanande måltillstånd hos E.ON Värmeproduktion

Notis · 2017-05-24

Hos E.ON i Norrköping samlas pilot- och styrgrupper för avstämning i ”Pulsen”, det rum som utvecklas mot en ”förbättringscentral” på Händelöverket. I rummet samsas styrgruppens pulstavla med pilotgruppens förbättringstavlor och underhållsresans förbättringstavlor. Det är verkligen mycket på gång och pilotgruppen närmar sig sitt första måltillstånd och definierar ”i farten” även sitt nästa.

Det nya måltillståndet kommer att fokusera förbättringsarbetet mot optimerad och samordnad drift- och underhållsrondering, något som tar bäring på den övergripande utmaningen: Att samverka för bästa gemensamma arbetssätt. Parallellt med detta så har styrgruppen under en ”kvällsräd” spridit de vägledande principerna till varje konferensrum, fikarum, trapphus, entré … Som sagt, det händer mycket nu! Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer