Motala Verkstads VD och personal i värdeflödesanalys

Notis · 2008-12-28

En värdeflödesanalys för två av Motala Verkstads produkter genomfördes den 24 november med deltagarna uppdelade i två grupper. Dagen gav insikter i att ledtiden genom företaget på cirka 180 dagar bör kunna reduceras genom nya sätt att arbeta. Samtidigt förvånades alla över bearbetningstidens marginella del av den totala ledtiden. Även företagets VD samt en representant från styrelsen var med, vilket var mycket positivt. Det samlade intrycket var att personalen känner sin egen del av processen, men har sämre kontroll på helheten vilket leder till att detaljer kan bli liggande i olika buffertar. Mer vet larsgustaf.gustafsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer