”Mycket bra initiativ i Dalsland”

Notis · 2007-06-28

Lean har fått stort ”fäste” i Dalsland. Alla styrande i Färgelanda, med kommunledning och förvaltningschefer, totalt ca 50 personer, kom och lyssnade den 11 juni när Hans Reich berättade hur effektiva företag och organisationer arbetar. Kommunföreträdare från Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors och Mellerud kommer under hösten, tillsammans med företagare i regionen, att gå på vår 5p-utbildning i Lean produktion. Kommunledningarna har insett att Lean inte enbart är bra för företag, utan i lika hög grad för all offentlig verksamhet. ”Ett mycket bra initiativ”, tycker Produktionslyftets Hans Reich, som nås på hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer