Mycket har hänt hos Specma

Notis · 2014-01-29

Det har varit ett minst sagt turbulent år för Specma AB i Örnsköldsvik! Vid utvärderingen efter de 16 månader som företaget har deltagit i Produktionslyftet så kunde de konstaterat att förutom Produktionslyftsarbetet så har Specma dessutom flyttat hela produktionen till nya lokaler, tredubblat omsättningen och fördubblat antalet anställda.

Den gemensamma utvärderingen av både styrgruppen och pilotområdet kunde sammanfatta en stor mängd positiva saker som uppnåtts både före och under programmet. Trots att de inom företaget ser potential för ännu större förbättringar så har de många mindre förbättringarna gjort att de numera känner sig ha mer ordning och ett större engagemang än tidigare. På bilden tackar Produktionslyftets Richard Berglund Specmas vd Åke Carlson för ett väl genomfört program. Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer