Något behövde hända på OBIK, Produktionslyftet gav ny energi

Artikel · 2024-03-27

Verksamheten hade visat positiva resultat under lång tid, med låg personalomsättning och nöjda kunder. Anledningen till att OBIK AB sökte sig till Produktionslyftet var inte problem i produktionen eller utmaningar i affärsmodellen – det handlade om en nyfikenhet och en vilja att utvecklas vidare.

– Vi har tidigare genomfört ett antal mindre utbildningar och utvecklingsprojekt, säger Emma Åström, vd och ägare på OBIK. Insatserna har dock blivit kortlivade och ganska snart har vi fallit tillbaka i gamla hjulspår. Produktionslyftet intresserade mig just för att det är ett omfattande program där det finns möjlighet att få mycket extern hjälp innan det är dags att stå på egna ben.

Sömnadsavdelningen respektive sammanfattning av resultaten i Produktionslyftet.

OBIK har sin fabrik i Eneryda i Småland där de utför möbeltapetsering, teknisk sömnad, gardinsömnad och vattenskärning. Med en kombination av gamla hantverkstraditioner och modern industriell teknik utförs uppdrag åt bland annat möbeltillverkare, inredare, arkitekter och hotell. Verksamheten startades 1995 och en stor del av både personal och ledning har varit med på resan under lång tid.

– Vi som ingår i ledningsgruppen är dessutom ganska lika varandra i hur vi tänker och prioriterar, säger Emma Åström. Det är god stämning och vi är nästan alltid överens. Det är ju positivt på många sätt, men inte helt optimalt för att utveckla ett företag. Vi kände att det behövdes lite mer dynamik, det behövde hända något.

Fokus på ny layout

När OBIK under 2022 valde att gå in i Produktionslyftet fick Emma Åström sin önskan uppfylld – det blev full fart direkt. Företaget hade tidigare beställt ett nytt skärbord och det skulle levereras några veckor in i programmet. På initiativ av Produktionslyftets huvudcoach Malin Eriksson stuvades ordningen i programmet om med fokus på att skapa en optimal placering och ett effektivt arbetsflöde för det nya skärbordet.

– Vi gjorde en grundlig flödeskartläggning, ritade upp olika alternativ och räknade på hur långt materialet behövde flyttas mellan arbetsstationerna, säger Malin Erikson.

Kartläggningen resulterade i flera stora förändringar i produktionen, där en av de viktigaste var att sömnadsavdelningen flyttades mycket närmare tillskärningen.

– Tidigare var sömnaden placerad längst bort i byggnaden och dessutom en våning upp i förhållande till tillskärningen, säger Malin Erikson. Det resulterade i ständiga och relativt tidskrävande förflyttningar mellan tillskärning och sömnad.

Förslaget att flytta sömnaden närmare tillskärningen kom från Produktionslyftets biträdande coach Lars Medbo, som i sin forskning på Chalmers har undersökt hur industriföretag kan förbättra sina layouter och flöden. Flytten innebar mycket arbete, bland annat med att ta upp hål för nya fönster i fasaden samt nya installationer av el, belysning och tryckluft. Men den ändrade layouten har gett flera positiva effekter.

– Personalens förflyttningar i fabriken har minskat betydligt, enligt våra egna mätningar med uppåt 70 procent, säger Emma Åström. En annan stor fördel som vi nog inte tänkte på från början är att de som arbetar med sömnad har kommit mycket närmare oss andra i fabriken. Vi ser varandra mer, får en naturlig överhörning och hanterar kommunikationen på ett enklare sätt.

Ökad tydlighet och bättre flyt med daglig styrning

Under arbetet med Produktionslyftet har OBIK infört daglig styrning i hela verksamheten, där pulsmöten på sömnadsavdelningen var först ut. Tidigare genomfördes planeringsmöten en gång i veckan men förutsättningarna i produktionen ändrades ofta mellan mötena, vilket skapade problem.

– Det var en utmaning att se till att alla medarbetare hade rätt information och fokuserade på rätt saker, säger Emma Åström. Med daglig styrning får alla uppdaterad information samtidigt, och styrningstavlan visar vem som är ansvarig för vad. Det har bidragit till ökad tydlighet, enklare planering och bättre flyt i produktionen.

OBIK:s tre olika produktionsgrupper genomför även separata förbättringsmöten varje eller varannan vecka.

– Vi har hittat strukturer för vårt förbättringsarbete och ingenting faller längre mellan stolarna, säger Emma Åström. Vi utvärderar förslag, fattar beslut och följer upp så att de faktiskt blir genomförda. Innan kunde vi prata om att genomföra en viss förändring men sedan blev frågan ofta liggande.

Produktionslyftet på OBIK avslutades med ett seminarium den 11 mars. Från vänster Lars Medbo (biträdande coach Produktionslyftet), Andreas Karlsson, Anna-Lena Karlsson, Catharina Engelholm, Heléne Linderholt, Emma Åström och Malin Erikson (huvudcoach Produktionslyftet).

Redo för framtida utmaningar

Såväl Produktionslyftets huvudcoach Malin Erikson som Emma Åström är mycket nöjda med OBIK:s utveckling när de summerar arbetet med Produktionslyftet.

– Det har varit fantastiskt att få följa människorna och arbetsgrupperna och se deras framsteg, säger Malin Erikson. Det är mer ordning och reda och pulsmötena ger ett lugn och en trygghet i planeringsarbetet. För arbetsledarna skapar det bättre möjligheter att stötta medarbetarna och produktionen.

– Produktionslyftet är ett omfattande program som genomförs över lång tid, säger Emma Åström. Förändringarna har hunnit sätta sig och bli en naturlig del av vårt arbetssätt. Under hela resan har vi också haft ett jättefint stöd av coacherna som har hittat en bra balans mellan vad de hjälper till med och vad de säger till oss att göra själva. Det förbereder oss för framtiden, där vi ska fortsätta vår resa och ta utvecklingen vidare på egen hand.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer