Namn för ett långsiktigt arbete

Notis · 2017-09-15

Flexator AB i Anneberg har precis startat upp Fas 2 i sin resa genom Produktionslyftets metodik. Inom styrgruppen har de dock tagit fasta på att detta är ett långsiktigt arbete och har därför valt att döpa sitt förbättringsarbete till Flexatorlyftet! Efter en gemensam Lean-introduktion i pilotgrupperna i produktionen respektive administrationen har de tagit beslut om att daglig styrning ska vara det inledande arbetssättet att träna på. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer