Namnbyte och flöde hos Rototilt i Vindeln

Notis · 2015-03-27

Rototilt Group AB, tidigare Indexator Rototilt Systems AB, har under våren arbetat med förändringar av layout och flöde (här fyndigt illustrerat vårflödet i Vindelälven). Positivt är att personalen involverats mer än tidigare i denna typ av förändringar, vilket gett resultat även i hur förändringarna mottagits i verksamheten.

Rototilt har jobbat igenom en produktionsstrategi där de bland annat bestämt vilka produkter som ska göras ”inhouse” och vilken lager- och produktionsstrategi som ska användas i verksamheten. Utifrån detta, samt framtida volymer, har begränsningar i flödet identifierats samt en framtida layout för en utbyggd fabrik tagits fram. Tidigare har Rototilt haft fokus på teknisk kapacitet, nu har arbetet även fokuserats på flöden och ytor samt hur dessa kommer att användas i framtiden. Rototilt Group är ett av de fyra företag som genomför en andra omgång av Produktionslyftet. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer