Näringsministern med Produktionslyftet

Notis · 2007-03-28

Produktionsnätverket Sydost tillsammans med fem olika IUC-bolag och Teknikcentrum i Växjö bjöd in proDesign och representanter för Produktionslyftet till ett samtal om hur företagen i regionen kan stöttas. Talare vid arrangemanget den 7 mars var även näringsminister Maud Olofsson, Johan Ancker vid Teknikföretagen och Produktionslyftets Hans Reich. Ett 60-tal representanter från företag och organisationer deltog och kontakter togs för uppföljning av seminariet. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer