Nationell spetskunskap och regional närhet

Ledare · Birgitta Öjmertz · 2012-12-20


Så har ännu ett år snart gått och ett nytt står för dörren. Som ni kan läsa i artikeln i detta nyhetsbrev har Produktionslyftets effekter utvärderats från olika perspektiv och en positiv bild träder fram. De företag vi främst tittat närmare på under året är de som började sitt arbete under Produktionslyftets första period, 2007-2010. Det beror på att det arbete vi gemensamt startar igång är långsiktigt. Vår målsättning är att företagen, genom ständigt förbättringsarbete, långsiktigt ska leverera mer kundvärde effektivare och med bättre förutsättningar för de egna medarbetarna. Att det händer mycket spännande hos företagen – inte bara under de 18 månader coachningen pågår utan långt därefter! – är något som vi verkligen gläder oss åt.

Samtidigt har vi under året lagt stor energi på att också blicka framåt och se hur vi de kommande åren ska kunna utveckla verksamheten ytterligare. Ett nyckelord är Lärande, att vi alla hela tiden utmanar oss själva för att lära: Vi som arbetar i Produktionslyftet, i företag och hos olika samverkanspartner. Vi har en målsättning att utveckla vårt upplägg för breddning i både bransch och företagsstorlek samt fördjupa i innehållet för att i ett nästa steg kunna sprida brett. En del är att koppla arbetet närmare forskning och bredare utbildning. Vi vill också utveckla samverkan – regionalt, mellan regioner och nationellt – och stärka de regionala strukturer som möjliggör regional finansiering. Vi vill nå ut till företag i hela Sverige och långsiktigt kunna ge stöd till företagen utifrån grundtanken om nationell spetskunskap och regional närhet.

Jag ser fram emot ett fortsatt gott och utvecklande samarbete under det kommande året och önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till er alla!

Birgitta Öjmertz · Programdirektör

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer