NCC besökte Strängbetong i Kungsör

Notis · 2014-12-18

Styrgruppen från NCCs avdelning bostad i Stockholm hade många frågor om framgångsfaktorer och praktiska erfarenheter i Produktionslyftsarbetet vid besöket hos Strängbetong i Kungsör i mitten av november.

NCCs eget arbete med principer/produktionssystem var precis i sin linda och fick mycket energi ur värdarna på Strängbetong och deras mycket tydliga uppsättning principer. Strängbetong kunde visa många bra exempel på visualiserad information för styrning och uppföljning. Hemresan i gemensam buss ägnades åt reflektion över ett givande besök och nu ska det egna produktionssystemet ”sättas”. Mer information har kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer