Nedbrytbara mål för förbättringsgrupper

Notis · 2008-12-28

Hos Partab i Kalix fortsatte i november diskussionerna kring och arbetet med företagets produktionssystem. Med inspiration av och exempel från andra företag beslöt de att trappa upp arbetet och arbetsuppgifter fördelades i Lean-gruppen. De gick även igenom flöden, standard och mål, eftersom företaget relativt snart vill starta förbättringsgrupper. Inför det arbetet måste det finnas nedbrytbara mål i de pilotområden som väljs ut. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer