Nödvändigt arbete för struktur

Notis · 2020-01-30

Hos Månsarps Svets & Maskin driver de ett nödvändigt arbete för att strutukturera alla processer, där de sett ett behov av både daglig styrning och ett överlämningsmöte. Deras samlade erfarenheter efter det påbörjade arbetet är god och de har samtidigt identifierat nya behov som de inte såg från början, exempelvis en något otydlig affärsidé. Genom ett affärsstrategiskt samarbete mellan Almi Jönköping, Månsarp Svets & Maskin och Produktionslyftet har nu en tydlig och trovärdig affärsstrategi tagits fram – en mycket bra utveckling. Mer information har Lars-Gustaf Gustafsson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer