Nöjda Lean-besökare i Karlstad

Notis · 2012-05-31


Lean-konferensen i Karlstad den 25-27 april lockade drygt ett 150-tal deltagare, där bland andra Produktionslyftets Birgitta Öjmertz, Göran Johnsson och Clas Mellby föreläste. Seminariet var ett samarrangemang mellan Stål & Verkstad, IUC Wermland och Karlstads universitet. Besökarna var överlag mycket nöjda och Produktionslyftet kunde knyta kontakter med flera intressanta företag. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer