Nominera till Svenska Monteringspriset 2015!

Notis · 2014-12-18

Välkommen att föreslå pristagare inom ditt eget företag eller från andra företag, eller varför inte söka själv? Det finns inga krav på att de nominerade måste vara medlemmar i Monteringsforum, som är arrangören bakom priset. Priset delas ut vid Årets Monteringskonferens den 11 mars i Stockholm. Nomineringarna ska vara inkomna senast den 6 februari 2015 – se www.monteringsforum.se för statuter. Mer information har bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer