Nominera till Svenska Monteringspriset

Notis · 2012-11-30

Den 13 mars 2013 delas Svenska Monteringspriset ut för tolfte gången och det är dags att nominera pristagare. Priset tilldelas en person eller en grupp av personer (alltså inte ett företag eller annan juridisk person) som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg, eller någon form av hjälpmedel, som utgör ett industriellt föredöme och därmed bidrar till utveckling inom monteringsområdet.

”Produkt” ovan avser produktutformning med avseende på produktens egen, rationella montering. Alla kan nomineras och själva nomineringen behöver inte vara omfattande, vanligen cirka en A4-sida och några bilder. Regelverk finns på www.monteringsforum.se, mer information har björn.langbeck@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer