Nord-Lock och Duroc skruvar produktionsprocessen

Notis · 2011-11-30


Efter en flerårig kund/leverantörsrelation genomför Nord-Lock och Duroc Special Steel nu ett Lean-projekt tillsammans för att identifiera förbättringsområden i produktionsflödet. Projektet genomförs med stöd via Produktionslyftet, där båda företagen medverkar.

– Målet är att vi ska identifiera slöserier, korta ned genomloppstider och hitta bra planeringsmetoder för det fysiska och administrativa flödet, förklarar Victor Stjernefeldt, inköpschef på Nord-Lock.

Nord-Lock tillverkar och säljer skruvsäkringssystem för kritiska applikationer. Företaget är globalt representerat och världsledande inom sin nisch. Brickorna tillverkas i ett kallvalsat härdbart borstål som levereras av Duroc Special Steel. Stålet levereras i långa band på rullar, varur brickorna stansas och sedan präglas, härdas och ytbehandlas.

– Under hösten har vi gjort studiebesök hos varandra för att förstå våra respektive produktionsflöden, berättar Olle Nilsson, marknadschef på Duroc Special Steel. Genom att förstå den andres problemställningar och behov kan vi tillsammans identifiera förbättringsåtgärder.

Att arbeta med Lean-projekt inom industrin är inte något nytt i sig, men att genomföra projekt tillsammans med sin kund är mer ovanligt.

– I takt med att Nord-Lock växer så växer naturligtvis vårt samarbete också, avslutar Olle Nilsson. Det känns rätt i tiden att se över och utveckla våra processer ytterligare.

På bilden ses från vänster Mikael Bäckman från Nord-Lock med Maria Lassinantti, Mikael Niemi och Olle Nilsson från Duroc Special Steel samt Erik Jonsson, Daniel Eriksson och Victor Stjernefeldt från Nord-Lock. Vi kommer att återkomma med ett längre reportage från det påbörjade projektet. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se och anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer