Norskt intresse för svenskt Lean

Notis · 2015-12-17

Den 10 december arrangerade det norska Lean-nätverket TPM-Lean Brukernettverket en konferens i Asker där bland andra Hans Reich från Produktionslyftet var inbjuden som talare. ”Lean Nettverkskonferansen Østlandet” lockade många deltagare, trots att det var ett regionalt arrangemang, och bland dem var det också en hel del från den offentliga sektorn.

Det känns onekligen som att Lean-intresset i Norge är accelererande och det norska företag som presenterade sin Lean-resa – Fibo Trespo – hade gjort ett fantastiskt jobb. På plats vid konferensen fanns också många svenskar som jobbar som Lean-konsulter i Norge, ytterligare ett tecken på det norska Lean-intresset och deras ambition att få vårt svenska perspektiv på Lean-arbetet. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer