Ny ledamot i Produktionslyftets styrelse

Notis · 2015-02-26

Ottar Henriksen, styreleder för Lean Forum Norge, blir ny medlem i Produktionslyftets styrelse. Produktionslyftet och Lean Forum Norge har under en längre tid haft långtgående kontakter, med erfarenhetsutbyte och i diskussioner kring att bygga upp ett liknande initiativ som Produktionslyftet i Norge. Produktionslyftet medverkade också vid genomförandet av Lean Forum Norges stora konferens fjol. Med Ottar som styrelseledamot i Produktionslyftet läggs nu grunden för en ytterligare fördjupning av samarbetet. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer