Ny metod gav sänkt ställtid

Notis · 2013-03-28

Hos Fricweld AB i Hällefors genomfördes i början av mars en introduktion till SMED (ställtidsreduktion) med all personal. Efter kartläggning av stället vid två maskiner analyserades arbetet och förbättringar togs upp. På den ena maskinen genomfördes även ett ställ med en ny metod som sänkte ställtiden med drygt 50 procent. Operatören upplevde dessutom omställningen som lugnare. Också på den andra maskinen ser företaget potential för en sänkning. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer