Ny modul inom Standardiserat Arbetssätt

Notis · 2008-08-28

Produktionslyftets pilotföretag Hörberg Petersson Tronic AB, HP Tronic kom även att bli pilotföretag för den nya "byggstenen" eller utbildningsmodulen Standardiserat Arbetssätt. I slutet av juni genomfördes övningen hos HP Tronic, som ställde upp med 25 personer från två produktområden samt alla produktionstekniker. Företaget har mycket manuellt arbete och därav många varianter, varför de utgjorde ett bra pilotföretag för att testa den nya modulen. Flera övningar ingick där bland andra Peter Almström från Chalmers inledde med ett teoriavsnitt. Resten av dagen ägnades åt praktiska övningar samt uppföljning. HP Tronic fick fram konkreta resultat från övningen med ett tydligt bättre lagresultat från pilotområdet där övningen genomfördes. Modulen kommer att ingå i Produktionslyftets utbud och erbjudas till alla företag inom programmet. Mer information har lars.eskilsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer