Ny Produktionslyftskurs: Förändringsledare och coach

Notis · 2017-08-23

Precis före semestern genomfördes dag ett och två av Produktionslyftets första kurs för coacher och den avslutande tredje kursdagen äger rum den 5 oktober. Kursen blev fulltecknad och kursdeltagarna, såväl etablerade och nya coacher inom, gav en mycket god respons på de första två dagarna.

Den 16-17 oktober och den 16 januari hålls nästa omgång av kursen. Denna omgång öppnar vi också för förändringsledare inom företag som deltagit i Produktionslyftet och anknytande verksamheter.

230 företag har hittills medverkat i Produktionslyftets 18-månaders utvecklings­program med stöd från programmets coacher runt om i landet. Framgångarna bygger på en konsekvent användning av en Lean-baserad metodik som successivt utvecklats under tio års tid och som bygger på Produktionslyftets sju vägledande principer. Arbetsmetoden bärs upp av de engagerade och kunniga coacher som är ryggraden i Produktionslyftet.

Ladda ned kurs-PM här och anmäl dig till någon av nedanstående kursansvariga om du är intresserad att delta!

Kursansvariga:
Richard Berglund, Swerea IVF, 031-706 60 47, richard.berglund@swerea.se
Kathe Nonås, Swerea IVF, 031-706 61 03, kathe.nonas@swerea.se

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer