Nya Lean-företag i Värmland

Notis · 2011-10-31


Under två intensiva dagar på IUC Wermland i Arvika avslutades Chalmers Professional Educations och Produktionslyftets senaste kurs i Lean produktion. Generella lärdomar summerades upp och deltagarna delade sina visioner för framtiden.

Volvo Construction Equipment i Arvika är ett av de företag som har deltagit i utbildningen och som medverkade vid kursavslutningen den 28-29 september. Volvo CE har utsett Arvikaverken till pilotanläggning för standardiserat arbete enligt Lean och siktet är högt ställt.

– Vi ska bli världens bästa fabrik för hjullastare, det är det säkraste sättet att möta konkurrensen, fastslog Christoffer Jaarma, Material Controller på Volvo CE i Arvika.

Utbildningen i Lean produktion är utformad för individuell kompetenshöjning i kombination med verksamhetsutveckling. Ett centralt inslag är projektarbeten som deltagarna genomför i grupp. Projekten utgår från problem eller utmaningar som hämtas från de deltagande företagen och resultaten blir således konkreta bidrag till företagens utvecklingsarbete.

Deltagarna i den senaste kursen, som kommer från bland annat Volvo CE, Edanesågen, Norma i Åmotfors och Nordic Paper i Säffle, har också besökt varandras respektive arbetsplatser under utbildningen. Ett uppskattat inslag enligt Christoffer Jaarma.

– Studiebesöken har bidragit med nya infallsvinklar och idéer för hur vi kan utveckla våra processer. Vi har mycket att lära av varandra.

– Vi kan räkna till minst hundra företag och 1 000 medarbetare som deltagit i de drygt 40 kurser som hittills har genomförts, berättar Dan Carlsson på Chalmers Professional Education, tillika utbildningsansvarig inom Produktionslyftet.

Utbildningen Lean produktion riktar sig främst till den tillverkande industrin, men på senare tid har efterfrågan ökat även i andra branscher. Dan Carlsson ser stor potential i den utvidgade tillämpningen.

– Ett spännande exempel är hälso- och sjukvårdssektorn, där vi bedömer att Lean kan användas för att öka fokus på kundvärde och minska slöserier. Vi förbereder just nu den tredje omgången av kursen ”Lean för hälso- och sjukvård”, med start i november 2011.

Bilden visar lärare och deltagare vid kursavslutningen i Arvika (foto Värmlands Folkblad). Mer information har dan.carlsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer