Nya möjligheter för Produktionslyftet

Ledare · Kjell Rask · 2009-11-28

En eventuell fortsättning av Produktionslyftet kan innebära många nya möjligheter för oss som är verksamma i Produktionslyftet. I den pågående verksamheten finns redan en mängd lokala och regionala initiativ som har utgjort ett betydande stöd för programmet. Vårt medlemskap i EU har medfört att Sverige fått en indelning i åtta regioner, där min egen region kallas Övre Norrland. Av 60 deltagande företag i Produktionslyftet har fem kommit från Övre Norrland. Vi ville nå ut till fler företag i regionen med det budskap och den kunskap om Lean som förmedlas i Produktionslyftet och startade därför Produktion Botnia som ett komplement. Därmed kunde vi nå företag som inte fick plats i Produktionslyftet. Produktion Botnia bygger på samma grunder som Produktionslyftet, men genom att utnyttja regionala förutsättningar och resurser för finansiering och genomförande har vi kunnat nå fler företag.

Alla som medverkat i Produktionslyftet kan med tillfredsställelse ta till sig alla berömmande ord om programmets genomförande och resultat, men vi vill naturligtvis inte att utvecklingen stannar av och hoppas på en fortsättning av Produktionslyftet. Vi vill ta sikte på något nytt och inte ”bara” en upprepa vad vi tidigare gjort i programmet. Här ser vi en stor möjlighet i en ännu bredare nationell struktur med bidrag från olika partner runt om i Sverige, en organisation som kan kännetecknas av en mer regionalt förankrad verksamhet som genomförs med stöd av den nationella strukturen. Min förhoppning är att alla regioner ska kunna utvidga sin del av en eventuell fortsättning – i min region kanske vi får Produktionslyftet Botnia? Jag hoppas att vi kommer att se liknande initiativ i andra regioner som tillsammans ger ett mycket större Produktionslyftet. I slutänden leder det till utveckling av Lean i många fler företag!

Kjell Rask • Produktionslyftets framtidsgrupp • Luleå tekniska universitet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer