Nya planer när orderstocken hos Partab ökar

Notis · 2009-02-28

Hos Partab i Kalix diskuterades det i början av februari runt det faktum att orderstocken ökat. De tvingas planera om sin takttid och balansering av liner. Med Produktionslyftet arrangerades ett möte med 12 arbetsledare för genomgång av flöden i verksamheten, takttider, buffertar samt diskussioner om möjliga scenarion för att öka produktiviteten och takten i dessa flöden. Mer information har peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer