Nya workshoppar kring digitalisering – även för tidigare Produktionslyftsföretag

Notis · 2018-06-18

Digitalisering ligger i tiden och på sätt och vis omfattar det allt och inget. Det är ju något vi hållit på med sedan länge och kanske är det mer av evolution än revolution. Samtidigt ser vi en otroligt stark utveckling just nu där vi inom Produktionslyftet vill stå för en balanserad syn som omfamnar vad som är möjligt, men inte lockas av sådant som bara är ”hype-relaterat”. En framgångsfaktor för ett företag är att vara både flexibelt och öppet för det nya, men också att hålla kvar ett fokus på kundvärde och det konkreta nyttogörandet.

Produktionslyftets övergripande syfte är att öka företags förmåga till förnyelse och förbättring. I dagsläget hamnar fokus till stor del på digitalisering och vi vet att Produktionslyftets grundupplägg håller också för detta. Nu arbetar vi med att utveckla byggstenar som hanterar områden som datainfrastruktur, datasäkerhet, principer för automation och visualisering av information. Vi arbetar också med ett analysinstrument för företag så att de själva kan bedöma sin prioritering av insatser inom digitalisering. Dessa och andra saker behöver testas hos företag och vi ser gärna att tidigare Produktionslyftsföretag tillsammans med oss genomför workshoppar eller inledande arbete inom något eller några av dessa ämnen – detta naturligtvis till förmånliga villkor. För mer information kontakta richard.berglund@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer